AĞIZ KOKUSU ve NEFES KOKUSU NASIL ÖLÇÜLÜR

Nefes testi

(ÖLÇÜM TEKNİKLERİ)

ağızdan gaz ölçümü  burundan gaz ölçümü

Ağız kokusu ölçmek için için hasta işaret parmağını dişleri arasına sıkıştırıp çenesini açık tutar ve burnundan nefes alıp vermeye devam eder. Bu sırada hekim damak kubbesinden pipet ile ağız kokusu gazını emer. Her çeşit gaz grubu ayrı-ayrı ölçülür ve tespit edilir.  Statik, bastırılmış ve uyarılmış ağız kokusu bu yöntem ile  ölçülür. Teşhis amacı ile hastanın ağzını koklamak budalalıktır.

Burun kokusunu ölçmek için hastanın burnuna bir sonda yerleştirilir ve halitometreye gaz emdirilir.


Nefes kokusunu ölçmek için hasta (modifiye edilmiş) bir ambu içerisinde solunum yapar. Aldığı nefes burnunun üst yan tarafındaki bir borudan girer. verdiği nefes bir balon içinde birikir. Bu sırada hekim balon içinden nefes gazlarını pipet ile emer. Asla alınan ve verilen iki gaz birbirine karışmamalıdır. Her çeşit gaz grubu ayrı-ayrı ölçülür ve tespit edilir. Ekspire ağız ve burun kokusu bu metot ile ölçülür. Bu sırada hastanın nefesinin sıcaklığı ve nemi de (arzu edilirse) ölçülür.
UYARILMIŞ VE BASTIRILMIŞ AĞIZ KOKUSU ÖLÇMEK
     Ölçüm yapılacağı gün tesadüfen ağız kokusu bulunmuyor olabilir. Tam o sırada ağız kokusu yok veya her zamankinden az ölçülüyor olabilir.
     Ne olacak şimdi?
     Eve gidince günlük yaşantı sırasında acaba ağız kokusu yükseliyor mu? bunu nasıl anlarız ?
     Bunu anlayabilmek için hastanın ağzına ilaçlı bir solüsyon verilir, 1 dakika boyunca ağızında bekletmesi istenir. 
      Bu ilaç geçici olarak ağızda şiddetli bir koku meydana getirir. Böylece o bireyin ağızından tavan koku değeri ölçülür.
      Diğer bir ilaç ile koku düşürüp taban değeri tespit edilir. Aradaki fark Tip 1 ağız kokusuna meğili gösterir. Kokunun ağız dışı bileşenlerinin varlığı ve şiddeti hakkında ip ucu verir.                                                                         
kanül
balon
                                                                              
             
Buruna ne olduğu bilinen ve giderek artan konsantrasyonda bir gaz verilir ve hastanın bu kokuyu hangi eşik konsantrasyonda algıladığı tespit edilip rapor edilir. Ağız kokusu hastaları dışarıdan verilen gazı hissetmediklerin beyan ederler. Bu bizi teşhise götürür
Hastanın kan gazları nefese karıştığı için nefeste ölçülen gazlar aslında kan kimyasının bir yansımasıdır.  Burada incelenmek üzere  balona toplanan nefes gazları görülmektedir. Bunlar bireyin kan gazlarını (kanında çözünmüş gazları) içerir. Nefes kokusunu bu balondan ölçmek kolaydır. Dikkat: Nefes kokusu ağız kokusundan farklıdır.
                           


ekran ekran
Resimde cihazın ekranında fizyolojik ağız kokusu görülüyor.
Bu hastada hiç amonyak (NH3) ve kükürtlü gaz hidrojen sülfit  (H2S, SO2) yoktur.
Zayıfça organik gazlar (PID) ve normal seviyede hidrojen (H2) gazı vardır.
Sağ tarafta ayni hastanın gaz emisyonunun zamana dağılımı cihazın ekranından izlenmektedir.TESPİT EDİLEBİLEN AĞIZ ve NEFES KOKUSU GAZLARI
a Uçucu organik gazlar  (116 tane)
a Azotlu gazlar (amonyak-NH3)
a Kükürtlü gazlar +4 değerlikli olanlar (SO2)
a Kükürtlü gazlar -2 değerlikli olanlar (H2S vs..)
a Parlayıcı gazlar (Hidrojen, metan grubu, (72 tane)

Hangi gazlar ölçülmektedir ? Tıklayınız

Bütün ölçümler bir ağız kokusu ölçüm raporu şeklinde teslim edilir. Raporda hangi gazın ağız kokusu veya nefes kokusu yarattığı ve bireyin neresinden kokunun ağırlıklı olarak ortaya çıktığı anlaşılabilir. Bu rapor ile hangi doktora gideceği bireyin kendi insiyatifindedir.

Ağız kokusunu ölçmenin amacı teşhis değildir. Doğrulamak, karşılaştırmak ve izlemek için ağız kokusu ölçülür

Kaynaklar:
Aydın M. teşhisten tedaviye Ağız kokusu, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul ,2008
Aydin M, Bollen CM, Özen ME. Diagnostic Value of Halitosis Examination Methods. Compend Contin Educ Dent. 2016 37(3):174-178
Aydin M. Özen ME. Kirbiyik U, Evlice B, Ferguson M, Uzel I. A new measurement protocol to differentiate sources of halitosis. Acta Odontol Scand., 2016, 11:1-5 DOI: 10.3109/00016357.2016.1163732
Aydın M. Ağız kokusunu anlamak ve sınıflamak. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(1):5-16
Aydın M. Ağız Kokusu Muayane Yöntemleri ve Güvenilirlikleri. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(1):17-30
Antus B, Horvath I. Exhaled nitric oxide and carbon monoxide in respiratory diseases.  J. Breath Res., 2007; 1: 024002
Bollen CML, Beikler T. Halitosis: the multidisciplinary approach. International Journal of Oral Science (2012) 4, 55-63
Boots A, van Berkel JBN, Dallinga JW, Smolinska A, Wouters EF, van Schooten FJ. The versatile use of exhaled volatile organic compounds in human health and disease. J. Breath Res., 2012; 6: 027108
Schwarz K, Filipiak W, Amann A. Determining concentration patterns of volatile compounds in exhaled breath by PTR-MS. J. Breath Res., 2009; 3: 027002 (15pp).
Muayene-hazırlık       Ağız kokusu ve nefes kokusu ne ile ölçülür       Ağız kokusu ve nefes kokusu nasıl ölçülür      Ağız neden kokar?      Ben kimim


Ziyaretci sayısı:
counter

Buradaki  bilgiler destek sağlamak içindir. Muayene, tanı ve teşhis yerine geçmez.