Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

nerden ba?lamalyyym??

Nereden Yazdırıldığı: Agiz Kokusu+
Kategori: AĞIZ KOKUSU Soru ve cevapları
Forum Adı: Bir soru sormak istiyorum
Forum Tanımlaması: Merak ettiğiniz bir konuyu burada sorunuz
URL: http://www.agizkokusu.org/forum/forum_posts.asp?TID=832
Tarih: 18-Ekim-2018 Saat 12:20
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.06 - http://www.webwizforums.com


Konu: nerden ba?lamalyyym??
Mesajı Yazan: ?ifa
Konu: nerden ba?lamalyyym??
Mesaj Tarihi: 12-Mart-2013 Saat 05:50
Merhaba herkese. Öncelikle bu hastaly?y buraya ta?yyan ve bizlerin sorularyna cevap vermeye çaly?an, yardym eden Murat Hocamyzdan Allah ebeden razy olsun..

Kysaca ?öyle özetleyeyim. 25 ya?yndayym ve 10 yyldyr bu hastalyktan muzdaribim. bu durumun bir hastalyk oldu?una karar verdikten ve bu forumla tany?tyktan sonra birkaç ürün kullandym. pharmol Zn, oxyfresh gargarasy ve macunu, çinkolu sakyzlar..ama en fazla 1 saat etkisi oldu sonra yine kabusa geri döndüm. ve bütün cesaretimi toplayyp utana sykyla istanbuldaki dentiste gittim.Murat hocamyzyn yazdy?y muayeneden önce yapylmasy gereken her?eyi yapyp gittim ama doktor hiç sormady bile. o kadar özentisiz bir muayeneydiki. sadece 10 dakika sürdü. di?lerinde tartar var onlary temizlet 15 gün sonra tekrar gel dedi. söyleyece?im her?ey bo?azymda dü?üm oldu yani. halitometre ile ölçüm 374 ppb çykty. ordaki fiyat pahaly geldi?i için ankarada özel bir klini?e gittim di?lerinde di? ta?y yok senin sadece biraz leke var dedi. bence temizlemeyelim bundan sonra di? ipi falan kullan ilerlemesin dedi. temizlersek di?lerin hassasla?yr daha kolay leke kapar duruma gelir dedi. ayryca temizletme ücretinede istanbuldakinin 1/4 ü kadar fiyat verdi.
?imdi ben ne yapaca?ymy bilemedim ayryca gerçekten di?lerim dy?arydan inci gibi görünüyor sadece iç kysymlarynda biraz leke var. bu lekelerinde bu derece ?iddetli a?yz kokusu yapaca?yny dü?ünmüyorum..

ayryca dilimde sary pas tabakasy arka kysymlaryna do?ru kyrmyzy benekler sa? ve sol tarafynda da di? izleri var. bu belirtiler sorunun karaci?er yada mideden kaynaklanabilece?ini gösteriyor sanki.. ayryca faranjit var ama geçen yyl çykty halbuki bu koku 10 yyldyr var.. dönem dönem de geniz akyntysy.. nanotech z sipari?i verdim bugün de onu deneyece?im.. nidazol aldym birde bugün onu da deneyece?im.. geli?meleri yine yazaca?ym.. ?imdi ben di? hekiminden ba?ka hiç bir giri?imde bulunmadym. nerden ba?layayym bilemiyorum. Murat Hocam sizin yönlendirmenizle hareket etmek istiyorum. ke?ke adanaya gelip muayene olabilsem ama çok zor. ?imdi ben önce bir dahiliyeye mi gideyim. ne yapayym..

Allah hepimize bu hastalyktan kurtulmayy nasip etsin.. hepimize ?ifa versin in?aAllah..Cevaplar:
Mesajı Yazan: aydinmur
Mesaj Tarihi: 12-Mart-2013 Saat 06:43
Esta?furlah.
Güveniniz için te?ekkür ederim.
Buradaki de?erli arkada?larym deneyimlerini sizinle payla?acaktyr
-M


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 12-Mart-2013 Saat 06:51
Bu kadar kysa zamanda cevap verdi?iniz için te?ekkür ederim Murat Hocam. Arkada?larymyn deneyimlerini okudum sayylyr, hepsi olmasa da. ama tam karar veremedim nerden ba?layaca?yma.. en iyisi ben ilk olarak dahiliyeye gideyim.. geli?meleri payla?aca?ym..


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 12-Mart-2013 Saat 11:10
Bu mesajy özelinize yazdym ama gönderilemedi. Kullanycy adyndaki "?" harfi sorun çykaryyor. Buraya kopyala yapy?tyr yaptym.

"" Forumdaki mesajynyzy okudum, geçmi? olsun. Ynternette siz de görmü?sünüzdür, a?yz kokusu %90 a?yz içi kaynaklydyr, sonra KBB; % 1 kadar da mideyle alakalydyr.

Bir kaç di?çiye daha gidin, de?i?ik fikirler edinebilirsiniz. 15 ya?ynda ba?lady?yna göre yirmilik di?lerde sykynty olabilir, di?çiye özellikle sorun.

Di?çilerden sonra da KBB uzmanlaryna gitmeniz gerekecek. Ayny ?ekilde bir kaç KBB uzmanyny görmeniz olasy. Doktorlaryn umursamaz tavyrlaryna hazyrlykly olun. Eninde sonunda ilgilenen doktorlar çykyyor, moralinizi bozmayyn.

Çok açyk bir sorun yoksa u?ra?tyryyor. Di? ta?y temizli?iyle, di? çektirmeyle, dolguyla vs kokudan kurtulan da var uzun süre sorununu çözmeye çaly?an da...

Uzman de?ilim ama ben de bir iki yyldyr çözüm aryyorum, size de kolay gelsin. ""


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 13-Mart-2013 Saat 01:25
Adanaly gerçekten te?ekkür ederim. burada ayny sorunu ya?ayanlaryn ilgilenmesi ve destek olmasy cidden çok güzel. artyk kendimi yalnyz hissetmiyorum çok ?ükür.
tedavi sürecine burada ba?lamak güzel bir adymdy sanyrym.

evet bende ara?tyrdym ve a?yz içi temizli?ime çok dikkat eden biriyim. zaten bu sorunu ya?ayan herkesin a?yziçi temizli?i muazzamdyr. dedi?inizi yapaca?ym bugün di?çiye bir tekrar gidip bilhassa yirmilik di?lerime baktyrayym. ama nedense ben hep mide kaynakly old dü?ünüyorum. beni bu dü?ünceye iten dilimdeki belirtiler birde nidazol. çünkü dün bir bugün iki nidazol kullanmaya ba?ladym. kendimi hiç olmady?ym kadar iyi hissediyorum:) % 90 azalma oldu. yani bakteri, mantar var gibi sanki midede. ama yinede dedi?iniz gibi önce di?çi sonra kbb sonra mideye baktyrayym..

siz ?u an ne durumdasynyz peki.. hatyrlady?ym kadaryyla murat hocaya muayene olmu?tunuz.. bütün tetkikleri yaptyrdynyz my..


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 14-Mart-2013 Saat 11:34
Murat hoca, birkaç test istemi?ti. Dolgulary, di? ta?y temizli?ini yaptyrdym. KBB'da bilgisyarly tomografi çektirdim. Dy?ky testi yaptyrdym. Bir de H. pylori için üre nefes testi istemi?ti ama doktor daha önce endoskopi oldu?um için yapmak istemedi. A?yz kokusu için deyince "di?çiye, KBB uzmanlaryna muayene ol; sonra bana gel, yardymcy olmaya çaly?yrym." dedi.

Açykçasy ben de vücutla ilgili bir kokuysa diye, önce cildiyecilere gideyim dedim. Yaz gelmeden orayy halletmem lazym, yaz gelince "terdendir" diye hiç umursamazlar. E?er sadece a?yz kokusuysa; Allah'yn izniyle, Murat Hoca'nyn rehberli?inde nasylsa bir çözümü olur diye dü?ünüyorum.

Buradaki arkada?laryn ço?u da üç a?a?y be? yukary ayny testleri yaptyrmy?lardyr. Nidazol hemen herkeste ayny etkiyi yapyyor. Benim anlamady?ym nokta, bir ilaçla anynda geçen koku nasyl bu kadar uzun süreli ve etkili olur? Yok bu kadar basit de?ilse; böyle kötü koku yapan bir sorun; vücutta hiçbir a?ry, syzy, kanama yapmaz my, belirti vermez mi?


Mesajı Yazan: evian
Mesaj Tarihi: 14-Mart-2013 Saat 13:35
disçiden basla istersen ama bilki kimden neden nasil niçin nerde nezaman kiminle baslarsan basla bu isin çaresi yok!! olumle agizla kokusu ayni sey ikisinede çare yok !! doktorlar organ degistiriyor yuz degistiriyor kok hucre uretiyorlar marssta mikrop ariyolar ama agiz kokusuna kimse bir sey yapamior tabi kronik olana ole dis etin dis problemin ulserin kabizligin varsa gecer tabi ama gerisi mucize mucizedende ote bir sey kurtulmak 30 yil agzini çalkalamamis adam senle dalga gecer her gun yer yarilmazki içine giresin ama olay bu yani agiz kokusu dunya azabi cehennem azabindan bira daha kotu olan bence


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 15-Mart-2013 Saat 00:07
Evet de?il mi adanaly.. her yerde bulunabilen syradan bir ilaçla bu kadar kysa sürede etkisini gösteren bir hastalyk nasyl tedavisiz olabilir. nidazolu geli?tirip daha kökten sonuç verecek bir ilaç yapylmaly. ama bu tedavi sürecinde etkisini gördü?üm bir di?er ürün nanotech z. nidazol ile birlikte kullanyldy?ynda nerdeyse tamamyyla etkisini görüyorsun. geçici bunlar elbette ama insany rahatlatyyor az da olsa. ayryca bu forumun konusu de?il ama yine de faydasyny gördü?üm için payla?mak istiyorum. benim ayak parmaklarymda ünv de mantar olu?mu?tu. birkaç ilaç kullandym tabi ama hiçbiri nanotech m kadar etki etmedi. önceden a?yry derecede tatly bir ka?ynty olurdu. parmaklarym kanardy ama yinede devam ederdim o derece. ama 2 gündür kullanyyorum bu ürünü çok rahatym. gerçi buda belki geçicidir:) bilemiyorum bakalym görece?iz..


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 15-Mart-2013 Saat 00:17
Evian çok u?ra?my? biri olarak karamsar bakyyorsun haklysyndyrda belki. Ama yine de umudunu yitirme. Dedi?in gibi teknoloji bilim almy? ba?yny gidiyor. ne hastalyklara çözümler bulunuyor, bizim hastaly?ymyza da çözümler bulunabilir. bu konuyla ilgilenen Murat Hocamyzdan ba?ka kimse olmady?y için bu kadar çaresisiz. bir de bu konudan muzdarip bizlerden kimsenin haberi yok. bu konuda toplum arasynda bastyryldy?y için hatta ne toplumu bilinçsiz doktorlar bile bastyryyor, geçi?tiriyor. haliyle kimse ilgilenmedi?i için çözümsüz kalyyor. mutlaka birgün çaresini bulaca?yz. misal 3-4 yyl öncesine kadar bu forumda yoktu, Murat Hocayy tanymyyorduk. ?imdi o var forumdaki arkada?lar var.daha çok umudumuz var. belki bir süre sonra bütün dünya ilgilenecek. hakikaten dünyada durum nedir ara?tyran var my?? amerikada avrupada insanlar bu hastalyktan nasyl kurtuluyor yada kurtulabiliyor mu??


Mesajı Yazan: ormes
Mesaj Tarihi: 15-Mart-2013 Saat 09:30
evian karde?im hayyrdyr ne bu dert için kararmy? insanlarynkinide karartma internet üzerinde birçok ki?i tedavi olmu? u?ra?yrsan olursun bu i?lerde inancyn önemli oldu?u kanaatindeyim merak etme sende iyile?irsin ?ifa sen yapman gerekeni yap byrak iyile?mesin ama için rahat olsun


Mesajı Yazan: evian
Mesaj Tarihi: 15-Mart-2013 Saat 15:12
bendeki karamsarliktanda ote haklisiniz :) ama !! bu isle turkiyede daha iyi ilgileniyorlar sanirim ? ben avrupada uc regionda ne kadar kbb ozel doktor varsa gittim gidiorum inanain doktor kalmadi bransinda ya nasil karamsar olmayayaim daha once yazmistim ; onlarca kez rinoskopi defalarca fibroskopi ne testi geliyosa akliniza inain sadece saçimi alip test yapmadilar o derece yani scanerler irmler radyolar testler ilaclar uc tane ameliyat psikolog dahil her yeri gezdim hiç bir ilerleme kaydedemedim santim ilerleme yok kokunun kaynagini bile soluyorum adamlara analize veriyolar tas gibisin diyolar keske tum hastalarimiz sen gibi olsa diyolar iyiki inançli bir insanim ya sabir diyorum sizi uzdugum için uzgunum


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 16-Mart-2013 Saat 01:19
haklysyn ormes bende inancyn, inanmanyn etkili oldu?u kanaatindeyim. neticede herkes türlü imtihanlardan geçiyor bu dünyada. kimi e?iyle, kimi evladyyla, kimi hastalykla bizim de imtihanymyz bu hastalyk. ama bunu kabul edipte bir kö?eye çekilmek bizim inancymyzda da yok zaten. u?ra?aca?yz, emek verece?iz, dua edece?iz ve neticede umuyorum ki Allah bizim yardymcymyz olacak. sadece dua ile de olmaz. ama hem dua hem çaba ikisi birlikte bizi sonuca götürecek in?aAllah..


Mesajı Yazan: ormes
Mesaj Tarihi: 16-Mart-2013 Saat 11:17
''neticede herkes türlü imtihanlardan geçiyor bu dünyada. kimi e?iyle, kimi evladyyla, kimi hastalykla bizim de imtihanymyz bu hastalyk.'' kesinlikle bu cümlene bütün inancymla katylyyorum. En azyndan bu i?i yaptyktan sonra isteyipte yapylamayacak bir?ey oldu?unu kendimize kabul ettirmi? olucaz buna sadece koku yönünden de bakylmasyn Allah cc bu derdi verdiyse çözümünüde emin olunki vermi?tir..


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 21-Mart-2013 Saat 03:00
Evet bugün ilk defa koku ?ikayetiyle Kbb dokturuna gittim. Ylk seferde söyleyemedim tabi ?ikayetimi, genel bir muayene olmak için geldim dedim:) Sonra koku ?ikayetimden bahsettim ama halk seviyesiyle cevap vermedi ?ükür. Kulaklaryma bakty iltihap var my diye yok dedi. Sinüs mr y çekildi temiz çykty. Geniz akyntyn yo?un dedi. Akyntydan bir numune aldy analize verdi. Cumartesi çykacakmy? sonuç. En azyndan ilaç yazyp göndermedi az da olsa ilgilendi. Cumartesi sonuçlardan sonra ne diyecek bakalym.


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 21-Mart-2013 Saat 13:14
Bo?azyndaki geniz akyntysyny gören var my, görmek için bo?azyn neresine bakmamyz lazym?

?ifa, ayak mantary için en etkili ilaç Tinactin . Yanynda da bir krem yazarlar. Büyük ihtimalle en geç on günde iyile?irsin. Bulabilirsen pudra formunu bul, bu ilaç ABD'den ithalmi? pudra ?eklini bulmak zor olabilir. Sprey olany da çok çok etkili.


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 22-Mart-2013 Saat 00:29
Akynty genelde dil kökünde yo?unla?yyor sanyrym. Çünkü doktor akyntyyy dil kökünden aldy, bo?azdan de?il. Bir de ?effaf olunca biz fark edemiyor olabiliriz.
Ayryca mantar adyna tavsiye etti?in ilaçlar için de çok te?ekkür ederim. Mutlaka deneyece?im. Zaten denemedi?im ürün kalmayacak yakynda:)


Mesajı Yazan: doksaniki
Mesaj Tarihi: 22-Mart-2013 Saat 04:29
?ifa sonuçlaryny burda payla?many sabyrsyzlykla bekliyorum 21 ya?yndayym ve 9 yyldyr bi sonuca ula?mak için u?ra?yyorum. bende de ?effaf ve sürekli geniz akyntysy var. Gitti?im bütün KBB doktorlary sadece alerji ilacy yazyp gönderiyorlar. Bazy mantar türleri bulundu?u yerde koku yapabilirmi? Murat hocama sormak istiyorum nidazol kullandy?ymyz sürece geçen a?yz kokusunun nedeni dilin üzerini kaplayan ne yaparsak yapalym geçmeyen mantar tabakasy olabilir mi? e?er öyleyse mantar oldu?unu nerden anlaryz? Çünkü genital bölgedeki bakteri ve mantar enfeksiyonlary için de nidazol kullanylyyor bana doktor yazmy?ty ve tabiki diger kullanan arkada?larym gibi bende de koku çok azalmy?ty. Asyl sorun ?u ki güçlü antibiyotikler bakterileri öldürürken mantarlaryn ço?almasyna zemin hazyrlyyormu?. Bir doktor factive antibiyotik yazarken ba?ka bir doktor antibiyotik kullanmamamy söyledi. Ne yapaca?ymy ?a?yrdym.


Mesajı Yazan: aydinmur
Mesaj Tarihi: 22-Mart-2013 Saat 06:28
Dilim döndü?ünce cevaplayayym:
1- Nidazol mantar öldürmez.
2- Mantaryn a?yz kokusu yapty?yna dair elimizde bir kanyt yoktur
3- A?zynyzda mantar hastaly?y meydana gelirse emin olun bunu anlamak için teste ihtiyacynyz olmayacak kadar bariz belirti olacaktyr.
4- Evet antibiyotikler mantarlary azdyryr
5- Nidazol anaerobik bakterileri ortadan kaldyrdy?y için kokuyu azaltyr.


Mesajı Yazan: cuma
Mesaj Tarihi: 22-Mart-2013 Saat 08:57
yukarydaki yazyyy okurken ?una takyldym:
ben biteral kullandym koku geçti,zinnat kullandym koku geçti,nidazol kullanmadym ama kullansam eminim geçirirdi.
bu üç antibiyotik de anaerob bakterileri ortadan kaldyrdy?y için kokuyu geçiriyor demekki.
yani bu üçünün de ortak noktasy ANAEROB BAKTERY.
bu bakterileri ara?tyrdym nette.en çok a?yzda bulunur, di? etinde diyor di? eti iltihabyna sebep olur diyor.di? ta?laryny temizletmemiz gerekti?i felan yazyyor.
?unu merak ediyorum,ayny böyle antibiyotik kullandy?y zaman koku yok olan arkada?lardan,di? ta?laryny temizletip kokusu geçen var my?
ve bu bakteriyi yok etmek için hergün kullanylabilecek bir gargara mevcut mu ?


Mesajı Yazan: aydinmur
Mesaj Tarihi: 22-Mart-2013 Saat 11:40
Orjinalini yazan: cuma

ben biteral kullandym koku geçti,zinnat kullandym koku geçti,nidazol kullanmadym ama kullansam eminim geçirirdi. bu üç antibiyotik de anaerob bakterileri ortadan kaldyrdy?y için kokuyu geçiriyor demekki.yani bu üçünün de ortak noktasy ANAEROB BAKTERY.


Bu 3 antibiyoti?in ortak özelli?i anaerop bakteriler de?ildir. Biteral ve nidazol birbirinin e?leni?idir fakat zinnat bamba?ka bir synyftandyr. Anaerop etkinli?i kuvvetli de?ildir.

Oksijensiz ortamda ya?ayan bakterilere anaerop denir. Herkesin a?zynda daima vardyr. A?yzdaki floranyn %90 dan fazlasy anaeroptur, asla tamamen koybolmaz.
-M


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 23-Mart-2013 Saat 03:11
Evet sonucu aldym ama pek bir ?ey elde etti?imi söyleyemem. Bulgu da " Normal bo?az florasy üredi" yazyyor. Doktor geniz akyntyn ile alakaly de?il ve sana gereksiz yere de antibiyotik vs. yazmayaca?ym, dedi. Bademcikler, sinüsler temiz, iltihabyn yok. Ystersen bir de dahiliye ye görün dedi. En azyndan sorunun faranjitten kaynaklanmady?yny ö?rendim diyebilirim sanyrym. Pazartesi de dahiliye ye gidece?im bakalym.


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 23-Mart-2013 Saat 03:23
Bu arada a?yz kurulu?u için de bioten jel almy?tym. Dün kullandym ama bir saate kadar bir ferahlama, rahatlyk hissettim. Hatta koku da gitmi?ti, sevindim birden:) ama sonra tekrar ba?lady ve kurulu?a da az etkisi oldu. sonra sinirlendim , aldym bir ?ekersiz sakyz çi?nedim:)?ekersiz sakyz çi?nerken o acy tat, o i?renç koku birden gidiyor ya, i?te o zaman güzel oluyor:) aslynda ?ekersiz sakyzyn yapty?y etkiden bir ilaç üretilmeli.. Neyse yani bir süre daha kullanayym bakayym belki uzun vade de i?e yarar. Bir de a?yz kurulu?unun kokuyu fazlasyyla tetikledi?i kanysyndayym. Misal a?zym uzun süre kapaly kaldy?ynda ve kuruma artty?ynda kokunun artmaya ba?lady?yny hissediyorum resmen. A?yz kurulu?unu çözersek acaba koku gider mi ki? Ama muhtemelen bir yerde bir hastalyk var bu da a?yz kurulu?una neden oluyor. O hastaly?y bulup tedavi olmadykça da gitmeyecek.


Mesajı Yazan: ?ifa
Mesaj Tarihi: 29-Mart-2013 Saat 00:42
Evet biraz geç oldu ama ancak gidebildim dahiliye ye. Doktor güzel muayene etti. Ama pek bir yorum yapamady:)Kan testi, idrar testi istedi. Ben birde tiroid usg ultrason istedim, endoskopiyi de kendim istedim:) tamam dedi. Kan testleri temiz, tiroidlerde hiç bir sorun yok. Endoskopinin de ne zaman olaca?y belli de?il, belki 1 belki 2 ay sonra. Neticede doktor bana sonuçlardan sonra reflü ilaçlary yazmaya kalkty. Dedim ben reflü de?ilim, reflü midedeki gyda artyklarynyn ve asitin yemek borusuna geri gelmesi de?il mi? benim öyle bir sorunum yok. Ama a?yz kokum ve a?zymda acy bir tat var diyorsunuz dedi. Evet dedim ama bu reflü oldu?unu göstermez de?il mi? Olsun ben yine de yazayym dedi ya:) Yazdy ama kullanacak myyym, elbette hayyr. Endoskopi sonucunu bekleyece?im. Endoskopide de bir sonuç çykmazsa i?te o zaman ne olacak bilemiyorum. Bu yol çok uzun ve me?akkatli. Allah hepimize sabyr versin. ?u cuma gününün hürmetine bizlere ?ifa versin.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 17-Nisan-2013 Saat 00:40
Evet sonunda ben de bir endoskopi deneyimi ya?adym. Tavsiyem kesinlikle narkoz kullanyn. Ben tam narkoz almadym gözlerim açykty her?eyi görüyordum ama hiçbir?ey hissetmedim. Ne o borunun bo?azymdan a?a?y indi?ini ne de yapylan i?lemleri hatyrlamyyorum. Tek hatyrlady?ym o kaçynylmaz ö?ürme:)Benden parça aldylar bir daha girmek zorunda kalmayayym diye. Birkaç güne sonuçlar belli olur, payla?yrym. Ama ilk verdikleri raporda les geni?li?i yazyyor. Tabi yine de biyopsi sonucunu beklemek lazym.
Bu arada adanaly mesaj sayynyz max synyra ula?my? sanyrym mesaj gönderilemiyor. Siz ?ifrenizi kullanycy adynyzy yazyn ben yardymcy olmaya çaly?yrym in?aAllah.


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 17-Nisan-2013 Saat 07:48
o les geni?li?i de?ildir les gev?ekli?idir bende de var çünkü yani mide kapakçy?ynyn tam kapanmamasy bu da reflünün ana sebeplerinden bi tanesi


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 18-Nisan-2013 Saat 02:53
Olabilir, bakalym biyopsi sonucunda görece?iz. Bu arada bu hastalyk genetik olup tedavisi yoktur diye bir ?ey olabilir mi? Çünkü geçenlerde kom?umuzun kyzy dikkatimi çekti. 3 ya?larynda ve a?yz kokusu olan bir çocuk. Hiçbir hastaly?y yok, hiç bir ilaç kullanmyyor. Ama fark ettikten sonra çocu?u gözlemledim. Özellikle kyrmyzy et yedikten ve süt içtikten sonra ayyuka çykyyor koku. Tabi ki benim ki kadar dayanylmaz de?il ve uzak mesafeden fark edilmiyor ama konu?ma mesafesinden anla?ylyyor. Muhtemelen ailesi farkynda de?il. Ve ailesinde böyle bir durum yok. ?imdi bu çocuk 3 ya?ynda ve a?yz kokusu var. Ve büyüdükçe beslenme ko?ullary ve ya?am ?artlaryndan yada çe?itli hastalyklardan bu koku artacak. Velhasyl bu koku e?er do?u?tan gelen bir durumsa genetik midir yani?? Ve genetik ise çözümü yok mudur??


Mesajı Yazan: aydinmur
Mesaj Tarihi: 18-Nisan-2013 Saat 04:24
O çocuk bana lazym.
O çocu?un babasyna benim adresimi verin beni bulsun.
Aramyzda do?u?tan a?yz kokusu olan birileri varsa bilmek isterim


Mesajı Yazan: Helicobacter
Mesaj Tarihi: 23-Nisan-2013 Saat 15:16
herkese merhaba;

geçen gün aniden gelen bir şevkle, hemen internetten Onkoloji hastanesinde muayene olmak için bir randevu aldım. Muayene öncesinde doktora, daha önceden burda nefes üre testi yaptırdığımı anlattım. İlk testte sonucun pozitif çıktığını, arkasından helipak tedavi kiti kullandığımı söyledim. sonradan yaptığım araştırmalara göre bu hastalığın tekrarlama ihtimalini öğrendiğimi de söyledim. Saoğlsun doktor kırmadı ve testi yaptırdı. Sonuç "Negatif" ama koku tam gaz devam ediyor. bu durumda; mide ihtimalini gözden çıkarıp, başka yerlere odaklanmamız gerekebilir mi?


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 06-Mayıs-2013 Saat 17:31
Evet biyopsi sonucum geçte olsa belli oldu. Ve helicobacter pylori bende de çıktı. Ayrıca kronik gastrit. Sizlerin de bildiği gibi helipak seti verildi. 14 gün kullanacağım bakalım. Neticelerini yazarım yine buraya. Lakin birşey değişmeyeceği kanısındayım. Çünkü bu seti kullanıpta tamamen bu hastalıktan kurtulana forumda hiç rastlamadım. Bakalım göreceğiz.

Ayrıca helicebacter sana katılıyorum. Mide ihtimalini gözden çıkarıp başka yerlere odaklanmamız lazım. O da kbb. Forum da yazanlarda çok doğru. Bu koku % 90 kbb kaynaklı. Zaten bu helipak çözüm olmazsa tekrar kbb a yoğunlaşacağım.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 10-Mayıs-2013 Saat 10:01
Bugün helipak seti kullanımında 5. gündeyim. Dilimde ki sarı tabaka azalmaya başladı. Koku da da ciddi bir azalma var ama tamamen kaybolmuş değil. Ama önceden yemekten bir saat sonra daha felaket bir kokuyla ayyuka çıkardı şimdi aradan 6 saat falan geçtikten sonra ancak ortaya çıkıyor ve dişlerimi fırçalamasam bile. Ama ilaçlar çok berbat ya. Ağzımda sürekli acı ilaç tadı var. Neyse ki geçici.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 13-Mayıs-2013 Saat 12:41
Anlayamıyorum gerçekten.. Bu helipak seti herkesin ağız kokusunu keserken ki içinde kuvvetli bir antibiyotik olmasından dolayı ama benim ağız kokuma o derece kuvvetli bir etkisi yok. ilk zamanlar azalmıştı cidden ama bugün 8. gün sanki yeniden geri gelmeye başlıyor. Halbuki nidazolun daha uzun süre ve daha keskin etkisi vardı. Anlayamadım ama buradan her antibiyotiğin işe yaramadığını çıkarabiliriz sanırım. Ben artık sorunun mide bazlı olduğunu düşünmüyorum. Nidazolun etki mekanizması hangi bölgeye yada hastalığa acaba?? eğer nidazol iyi geliyorsa bu ilacın etki ettiği bölgeye mi yoğunlaşmayalım acaba?? Bilemiyorum artık.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 13-Mayıs-2013 Saat 12:44
Bir de acaba saati saatine kullanım mı önemli?? Ben o kadar dikkat etmiyorum. Yani bana sabah akşam denildi bende sabah herhangi bir saatte akşam da herhangi bir saatte kullanıyorum. Bazen ikisi arasında 10 saat oluyor bazen 8 bazen 12. Acaba bu yüzden etki etmiyor olabilir mi??


Mesajı Yazan: aydinmur
Mesaj Tarihi: 13-Mayıs-2013 Saat 16:42
Ağız yolu ile kullanılan antibiyotiklerin 2-3 saat erken veya geç alınmaları tedavinin akibetini fazla etkilemez
-M


Mesajı Yazan: cuma
Mesaj Tarihi: 15-Mayıs-2013 Saat 10:15
Anlayamıyorum gerçekten.. Bu helipak seti herkesin ağız kokusunu keserken ki içinde kuvvetli bir antibiyotik olmasından dolayı ama benim ağız kokuma o derece kuvvetli bir etkisi yok. ilk zamanlar azalmıştı cidden ama bugün 8. gün sanki yeniden geri gelmeye başlıyor. Halbuki nidazolun daha uzun süre ve daha keskin etkisi vardı. Anlayamadım ama buradan her antibiyotiğin işe yaramadığını çıkarabiliriz sanırım. Ben artık sorunun mide bazlı olduğunu düşünmüyorum. Nidazolun etki mekanizması hangi bölgeye yada hastalığa acaba?? eğer nidazol iyi geliyorsa bu ilacın etki ettiği bölgeye mi yoğunlaşmayalım acaba?? Bilemiyorum artık.


her antibiyotiğin soruna çare olmadığı konusunda katılıyorum.çünkü bende de aynı şekilde nidazol,augmentin,zolax ve biteral antibiyotiklerini kullandığım zaman koku yok oluyor.bunların dışındaki antibiyotiklerin faydası olmuyor.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 20-Mayıs-2013 Saat 12:02
Evet helipak bitti. Ve hiç bir işe yaramadı bari kullandığım süre içerisinde koku gitseydi hiç olmazsa iki hafta rahat ederdim. Dilimde ki sarı tabaka aynen yerinde duruyor. Hatta arttı gibi sanki. Neyse yapacak bir şey yok. Artık başa sarıp yeniden mücadeleye devam edeceğiz. En iyisi araştırma hastaneleri sanırım. Bundan sonra ilk işim araştırma hastanesi kbb a gidip adam akıllı bir muayene olmak olacak.


Mesajı Yazan: doksaniki
Mesaj Tarihi: 20-Mayıs-2013 Saat 19:08
sifa burunla ilgili bir sorun olabilir konka yada kemik eğriliği var mı? Bazen burnundaki sümük kötü kokuyor mu? ben bir çok şeyi araştırarak sorunumu buldum belki de seninki de benzerdir.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 22-Mayıs-2013 Saat 10:46
Evet doksaniki takip ediyorum seni. Çok seviniyorum senin adına. Çünkü birimizin bile sorunun kaynağını bulması bizi rahatlatıyor. Çaresizliğimizin içinde çare oluyor.

Bende konka yada kemik eğriliği var mı bilemiyorum. Gittiğim hiçbir doktor bahsetmedi. Yalnız benim sürekli burun akıntım olur. Yaz kış. Terleme, heyecan, streste artar ama tamamen şeffaf bir sıvı. Psikolojik değil ama eminim. Ve ayrıca kötü de kokmuyor.
Doğru söylüyor olabilirsin çünkü bende oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum artık. DÜn tekrar nidazol aldım bir tanesi bile kokuyu geçirmeye yetiyor. Bu ilaçlarda anaerob bakterilere etki ediyor. Yani oksijensiz bir ortam söz konusu ki bu bakteriler çoğalıyor ve kötü kokuya neden oluyor. Artık kuvvetle muhtemel kbb kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama çok iyi bir doktor lazım bunun için. Şimdi onun araştırmasını yapıyorum. Varsa ankara da bildiğiniz özel yada araştırma hastanesinde iyi bir kbb doktoru paylaşırsanız sevinirim.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 22-Mayıs-2013 Saat 11:31
Doksan iki vallahi Allah razı olsun çünkü hiç aklıma gelmemişti kemik eğriliği daha önce forumda çok okudum ama dışarıdan baktığımda kemik eğriliği yok bende hatta hiç bir eğrilik yok. o yüzden hep es geçtim bunu. Ama sen söyleyince bi araştırayım dedim dışarıdan farkedilemeyebiliyormuş bazen içten bir eğrilikte olabilirmiş. Ayrıca dilde paslanmaya, faranjite, geniz akıntısına, öksürüğe ve asıl problemimiz olan ağız kokusuna neden olurmuş. Uyku bozuklukları, güne yorgun başlama ve dikkat dağınıklığı sıkça görülen belirtiler arasındaymış. Ve bende hepsi var. Bu olabilir mi acaba?? Olabilir cidden bir anda umutlandım. Yine hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum ama bildiğiniz iyi bir kbb doktoru varsa lütfen söyleyin hemen gideceğim.


Mesajı Yazan: doksaniki
Mesaj Tarihi: 22-Mayıs-2013 Saat 22:25
Şifa en yakın zamanda KBB doktoruna gidersen eğrilik olup olmadığını ve konka oluştuysa öğrenirsin. Benim de sürekli burnum akar şeffaf bir şekilde ama kokmaz. Burnumun içini iyice ellediğimde kokunun ordan da geldiğini daha yeni farkettim yani 9 sene sonra. Geniz akıntım sürekli devam ediyor ve çok koyu bir şekilde, bu sıvı da kokuyor ve aynı zamanda nefes alma şeklimi değiştiriyor. Dilimin arkası havayla temizlenemediği için kokuyor. Malesef ameliyat kesin çözüm değil, kurtulanlar da var hiç bir şey değişmedi diyenler de. Nedenini buldum ama çözümü hala yok...


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 03-Haziran-2013 Saat 11:28
Geçen forumda bir arkadaş limonlu sudan bahsetmişti, o bölümü bulamadım o yüzden buraya yazıyorum. Denedim ve vallahi bravo:) çünkü hiç beklemiyordum açıkcası bir bardak sıcak limonlu suyun aç karnına içildiğinde bu denli etkili olacağını. Bir de bu suyu içip arkasından yemek vs. yediğiniz de koku geri gelmiyor. uzun bir süre koruyor ama günde 2 kez uygulamak lazım hatta 3 uygulanırsa daha da iyi. Elma sirkesi vardı bir arada. Onu da denemiştim o da iyiydi ama ağızda kötü bir tat bırakıyordu ve mide bulantısı yapıyordu ama limonlu su hem çok doğal hem de hiç bir zararı yok:) velhasılı tavsiye ederim:)

Bu arada doksan iki deviasyon işini ne yaptın?? ameliyat olacak mısın? oldun mu?? bir gelişme var mı..


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 03-Haziran-2013 Saat 11:39
Bu arada geniz akıntısı olan varsa çok sıcak içmesin. Yoksa geniz akıntısı bayağı artıyor Ve boğazınızdaki o doluluk hissi. Ilık içilirse daha iyi olabilir.


Mesajı Yazan: doksaniki
Mesaj Tarihi: 03-Haziran-2013 Saat 13:15
Ameliyatın kesin bir çözüm getirecek mi emin olmadığımız için şiimdilik deviasyon ameliyatı yaptırmıyorum ama forumlardan okuduğum kadarıyla yaptırıp da yüzde 80 koku azaldı diyenler var. Benim sorunum yüzde yüz burundan kaynaklanıyor. Burun etlerini yaktırdığımda koku yüzde 50 azalmıştı fakat alerjiden dolayı tekrar şişmiş ve koku eski haline geri döndü malesef. En azından nedeni biliyorum diyerek kendimi avutuyorum. Peki sifa sen KBB doktoruna gittin mi? Son olarak limonlu suyu deneyeceğim paylaştığın için çok teşekkürler. Gelişme olursa mutlaka yazacağım. Allah yardımcımız olsun kardeşlerim.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 03-Haziran-2013 Saat 14:59
Ben aslında limonlu sudan bahsetmiştim bir önceki mesajımda ama onlar nereye gitti bilemiyorum:) Acaba belirli bir mesaj sayısından sonra başa mı sarıyor.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 04-Haziran-2013 Saat 15:56
Ben daha gidemedim maalesef. Çalışma hayatında olunca her zaman izin alamıyorsun. Ama bu hafta içi gitmeyi düşünüyorum yine ekstra bir şeyler çıkmazsa. Bu arada limonlu suyla ilgili birşey denedim dün. Akşam yemekten önce yine limonlu su içtim ve en çok kokuyu artıran yiyecek olan kırmızı et yedim, üstüne tatlılar, çikolatalar düşünün berbat:) ve sonra dişlerimi fırçalamadan yattım. Sabah kalktığımda dayanılmaz, felaket bir koku olması lazım normalde. Ama sabah mayhoş bir tat vardı ağzımda ve koku çok hafifti. Ve dişlerimi fırçalayınca geçti. Anlayamıyorum cidden limonlu su iyi geliyorsa hangi bölgeye yoğunlaşmalıyım?? mide de ise sıkıntı helipak kullandım geçmedi. Acaba sorun bağırsaklarda olabilir mi?? Hani ne bileyim bağırsaklarda olan bir bakteri buna neden olabilir belki ama bu kbb dan sonraki en son ihtimalim. Çünkü kolonoskopi olmak istemiyorum. Ama sonra oksijensiz bakterilerin üremesi, çocukluğumdan gelen burun akıntısı, burun tıkanıklığ beni septum deviasyona götürüyor. Tamam ama o zaman neden limonlu su işe yarıyor???


Mesajı Yazan: evian
Mesaj Tarihi: 06-Haziran-2013 Saat 01:36
sende dijestif problemi var bence limon suyu iyi geldiyse hazim problemin var bunun icin evzanede kapsuller var gingembre et artichaut lu yada citrat du batain bole suya koyunca kayniyo iciyosun yemekten sonra dili beyaz olan arkadaslarda kucucuk parça halinde gingembre emerseniz diliniz tertemiz olur tadi biraz agir ama yapilmiycak kadar igrenc degil deneyin muhtemelen gastrit probleminiz var yedikleriniz yemek borusa geri yukseliyordur ! eger yanma ve kramp oluyosa bazen oniki parmak bagirsagi enfecte olmus olabilir mideme kamera attiklarinda doktor demisti yaziyorum cunki bunlar biolojik aktardan alin kizanlarda olucak belki ice ice icimiz botanik bahcesi oldu diyenler olucaktir ma problemine gore sifali otlar gercekten yardimci !! ben alti ssenemi verdim inanin bu probleme nerdeyse her ay iki uc doktora gidiyorum :) haritami çikardilar ama tam bir teshis koyamadilar en son sinuzitim varmis azcik ve geniz akintim zaten ben onlara bes senedir diyordum deviasyon ameliyati yaptilar burnuma bademciklerimi aldilar dorttanede gomuk dis cektiler mideme kamera atip bir parca aldilar hp mikrobu aramak icin rontgenler scanerler mrlar neler neler her turlu test yeminle akliniza ne gelirse bir tek kil alip bakmadilar :) genzimde mukos katilasmasi kucuk bir burun polibi ve ufak bir sinuzit buldular


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 06-Haziran-2013 Saat 15:09
Açıklamaların için teşekkür ederim evian. Haklı olabilirsin kesinlikle çünkü kronik gastrit endoskopi sonucumda yazıyordu ama doktor bu önemli değil demişti resmen:)Ama dediğin gibi midemiz botanik bahçesi oldu ya:) ben limonlu suyu içerken içine bir de adaçayı katıyorum. Adaçayı faranjite bayağı iyi geliyor. Ha tam geçirmiyor elbette ama rahatlatıyor. Tavsiye ederim.
Yalnız evian dediğin kapsüllere internetten baktım ama bulamadım. Eczanelere de soracağım bakalım bulursam hemen alıp deneyeceğim. Denemeye alıştık ne de olsa:) Gelişmeleri yazarım..
Bir de genzimde mukoz katılasması, burun polibi, sinuzit buldular dedin. E peki netice nedir?? Bir tedavi süreci belirlediler mi yoksa bunları tespit edip ilaç verip gönderdiler mi??


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 06-Haziran-2013 Saat 19:07
evian fransa da mı yaşıyorsun bazı kullandığın sözcükler fransızca da ondan sordum mesela gingembre et artichaut lu kapsül demissin bu zencefil ve enginarlı kapsül mü demek bunu az çok translate den çevirebildim de mesela bunu çeviremedim citrat du batain bole bunun tam bir türkçe karşılığı var mı


Mesajı Yazan: evian
Mesaj Tarihi: 06-Haziran-2013 Saat 23:36
onyedisinde stamotolog bakicak dilime ve arkasina yirmi yedisindede kbb bogazciya tekrar gidip ameliyat ise yaraammdi diycem anlaticam olayi biktigimi sinuzite yonelip kurtulmak istedigimi soliycem


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 10-Haziran-2013 Saat 14:15
Yok ya bu doktorlardan hiç bir şey olmaz. Bugün araştırma hastanesine gittim. Doktor bilgili ama bilinçsizdi bence. İşte kronik burun akıntım, nefes almada sıkıntı vs vs sonra ağız kokusu ve dilimde pas var dedim. Ve bütün belirtileri ele aldı da ağız kokusunu es geçti ya:)Neyse sola deviasyon var dedi ama burun etlerinde şişmiş dedi önce bir sprey verdi kullan 1 ay sonra tekrar gel, deviasyon olman gerekiyor mu bakalım dedi. Sonra ben dayanamadım tabi benim asıl şikayetim açıkcası ağız kokusu dedim. Sonra buradan ve kendi kazandığım bulguları anlattım, Hani olabilir mi diye? Bana gülümser bir ifadeyle ne dese beğenirsiniz. Bu konuda çok araştırmalar var ama bunun çözümü yok dedi. NE yaparsan yap böyle kalır dedi. Orada sinirlenmemek için zor tuttum kendimi. Ama umudumu yitirmiyorum elbette. Başka araştırma hastanesinde bu hastalığın üstüne gitmeye ve araştırmalara devam.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 10-Haziran-2013 Saat 14:40
Limonla ilgili bir araştırma yaptım. Neden bu kadar etkili diye. Limonda bulunan sitrik asitin anaerobik bakteriler üzerinde germisit etkisi varmış. Yani bu bakterileri öldürüyormuş. Yapılan araştırmalarla bu bulgular kesin olarak elde edilmiş. Yani yine sorunumuz anaerobik bakteriler ve çözümü bunların ağız florasından nasıl yok edileceği veyahut ağızda bu bakterilere neden olan hastalık nedir ve nasıl tedavi edilir??
Limonlu su bana ciddi anlamda çok iyi geldi. Bildiğin doğal antibiyotik. Limonlu suyu kullanıpta iyi gelen yada gelmeyen arkadaşlar varsa yazabilirse iyi olur. Hani deneyimlerimizi birleştirmek açısından. Bir de deneyen arkadaşların mide bağırsak kbb sorunları varsa bunları yazabilirse çok daha güzel olur. Bir de etki mekanizmasını görmek için aç karnına içip sonra en çok koku yapan gıdaları tüketin bu soğan bile olabilir:) ve sonra durumu takip edin. Artık en kötü ihtimal limonla yaşayacağız:):)


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 12-Haziran-2013 Saat 14:41
Benim kafam çok karıştı. Limonlu suyun neden iyi geldiğini araştırırken ahmet marankinin kronik gastrit ile ilgili bir yazısı vardı ona rastladım. Limonlu su ile gastritinizi tedavi edebilirsiniz yazıyordu. EE bana da bu su çok iyi geldi ee benim kronik gastritim de var. Ama şu da var ben bunun için helipak seti kullandım geçmedi. Hatta antibiyotikleri kullanırken dahi faydasını görmedim. Bu yüzden gastriti elemiştim ama şimdi yeniden döndüm:) meyan kökü çok iyi geliyormuş sanırım gastrite bir de şu kudret narı:) ikisini de deneyeceğim eğer koku geçiyorsa demek ki problem gastritmiş diyeceğim.


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 12-Haziran-2013 Saat 21:33
Kronik gastritin kesin bir çözümü yok sanırım. H. pylori kaynaklı olduğunda bakteri yok ediliyor ama tam bir iyileşme sağlanmıyor. Zaten kronik gastrit pek sıkıntı yaratmıyor. Biraz şişkinlik ve gaz bir de kötü sindirim. Mide asidini baskılayan ilaçlar yardımcı oluyor. Gastrocular ağız kokusu yapmayacağını söylüyor. Ama, midede bakteri olmasa bile kötü sindirilmiş yiyeceklerin dışarı koku vermemesi imkansız gibi.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 14-Haziran-2013 Saat 09:59
Ben de kesin çözümü yok zannediyordum ama şu kudret narı kullananların yorumlarını okudum. Neredeyse nette ki bütün blogshotlardan:)Daha birinin de iyi gelmedi dediğini görmedim. Herkes çok memnum açıkçası şaşırdım:) Hatta bir tanesi antibiyotik kullanmış geçmemiş sonra kudret narını taze taze almış yapraklarını ezmiş zeytinyağında bekletip kullanmış ve gastritten tamamen kurtulmuş. Sonra doktora gitmiş doktor bile şaşırmış eğer doğruysa:)
Şimdi ben de hemen denemek için dün aktardan aldım bir tane. Ama aldıktan sonra aklıma şu takıldı?? Bunun da piyasa da sahtesi yok mudur? Ben macun aldım ama kapsül mü almalıyım? Ayrıca marka olarak hangisini almalıyım?? Eğer kullanan ve araştırıp alan varsa bana özelden kullandığı markayı yazabilir mi lütfen. Hemen alıp denemek istiyorum.
Aldığım markanın içinde % 2 kudret narı, % 85 çiçek balı, maltoz falan var. Yine de kullandım dün ama çok işe yaradığını söyleyemem. Azalttı ama limonlu su gibi tamamen etki etmedi.


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 14-Haziran-2013 Saat 13:49
Onla aynı işlevi gören "sığla yağı" varmış. Ben de internetten onu aldım. Hem çok güzel kokuyor, hem gastrite mide ağrısına falan iyi gelir yazıyordu. Aldıktan sonra biraz daha araştırdım, meğerse sığla ağacı koruma altındaymış. Yağın üretimi 5 - 6 yıldır yasakmış. Üreten firmaya "Bunu bana nasıl yolladınız nereden buldunuz" diye mesaj attım cevap gelmedi. Etki olarak, midedeki şişkinliği giderdi, ağız kokusuna etkisini bilmiyorum.

Dadaşın bahsettiği kapsül "balen kudretnarı - propolis" . İnternetten sipariş verince 1- 2 günde ulaştırıyorlar. Etkili midir, işe yarar mı bilmiyorum. Tarım bakanlığı onaylı. Tabii bu, ilaç olduğu anlmaına gelmiyor, sadece kapsülün içinde kudret narı olduğunu ifade ediyor. Biraz pahalı olabilir ama bence bitkisel ürünlerde yabancı markalar daha güvenli. Bizdekiler merdivenaltı üretim gibi geliyor bana. Ekranda "bilmem ne hekim" ilaçlarını gördükçe iyice soğuyorum.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 14-Haziran-2013 Saat 14:13
Açıkçası bekleyemedim:) zeytinyağında 6 ay süre ile bekletilmiş olanını tavsiye ediyorlar. Çünkü bunun içinde katkı maddesi de yok. % 80 kudret narı, % 20 zeytinyağı var. Tadı berbat kokusu berbatmış ama macundan çok çok daha iyiymiş. Ben de artık siparişi verdim. Bakalım dener denemez sizlerle paylaşacağım:)
Bu arada limonlu suda 11. günümdeyim artık günde bir bardağa düşürdüm. Bu bile yetiyor. Ama sonu nereye gider bilemiyorum:)


Mesajı Yazan: compor
Mesaj Tarihi: 15-Haziran-2013 Saat 14:14
Zeytinyağında beklemiş kudret narı aldım, 10 gündür kullanıyorum. Mide şikayetlerim azaldı gibi ama gastritin geçip geçmediğini nasıl anlayacağız bilemiyorum. Sırf bunu kontrol etmek için bir daha endoskopi olmam.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 17-Haziran-2013 Saat 09:09
Peki ağız kokusunda bir azalma oldu mu? Eğer sorun mide kaynaklı ise kokunun gitmesi lazım. 10 gün bunu anlamak için güzel bir zaman. Benim daha elime ulaşmadı ama ulaşır ulaşmaz edindiğim tanıları paylaşacağım.


Mesajı Yazan: compor
Mesaj Tarihi: 18-Haziran-2013 Saat 12:02
Maalesef hemmide şikayetlerim hem de koku aynen devam ediyor. Kullanmaya devam edeceğim.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 24-Haziran-2013 Saat 13:45
Aksu vital kudret narı macunu aldım tekrar. Diğeri işe yaramayınca iki gündür kullanıyorum pek bir etkisini göremedim ama kullanmaya devam edeceğim tabi. Bu arada ya acaba vücut limonlu suya alıştığından mı bilmiyorum limonlu suyun da eskisi kadar etkisini göremiyorum artık:(:(


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 25-Haziran-2013 Saat 10:21
Arkadaşlar internette bademcik taşlarını araştırırken bir doktorun sitesini rastladım. Yazısı çok hoşuma gitti. Çünkü bademcik taşlarının ağır bir ağız kokusuna neden olabileceğini yazmış. Ve hastalar ağız kokusu için bir çok bölüme başvururlar ve çare olmaz sonra bize başvururlar yapılan muayene sonucunda bademcikte ki magmaların koku yaptığı ortaya çıkar ve artık tanı bellidir bademcik taşı!!!

Hani en azından bu konuya diğer doktorlar gibi yüzeysel bir muayene değil de kokunun kaynağını bulmaya çalışan araştırma bir şekilde yaklaştığı kanısındayım. Ve ayrıca en azından anlattıklarımızı dinler bize basit bir konuyu abartıyoruz edasıyla bakmaz. Maalesef Benim işime yaramayacak çünkü istanbulda. Ama istanbulda olan yada yakın olan arkadaşlar varsa bu doktora gidip muayene olabilir. Bilginize.
Kbb Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seçil Totan
Tel: 02122155228
Adres: Hakkı yeten cad. terrace fulya, center 1 no:11 D:1534365 fulya-şişli / istanbul


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 25-Haziran-2013 Saat 18:47
İnternette araştırma yaparken bu adresi buldum. Ağız kokusu yüzünden bademcik ameliyatı olanların kurduğu bir blog. Genelde hep aynı şeyler yazıyor. Gördüğüm tek farklı bilgi , belli bir yaştan sonra ameliyat olanlarda kanama ve acının çok olacağını söylüyorlar.

http://tonsillolith.wordpress.com/bademcik-tasi-yorumlariniz/


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 26-Haziran-2013 Saat 09:54
Adrese baktım gayet bilgi verici mesajlar var. Misal bademcik taşları alındıktan sonra kokudan % 100 kesin kurtulanlar var lakin bir süre sonra bademcikler olmasa da bu taşların oluştuğunu söyleyen var. Yani bu taşlar sadece bademcikle alakalı olmayabilir. Bademciklerin arkasındaki yada boğaza giden kısımdaki duvarlarda da taş oluştuğunu yazan var. İyi de o zaman ne yapacağız peki, tüm üst solunum yollarımızı aldıracak halimiz yok ya:):) O zaman bu bir kısır döngü mü. Sorunu bul, çöz, kurtul ve tekrar sorun nüksetsin. Kendimi küp filmindeki o küplerin içinde hissediyorum vallahi:)Kurtulmaya çalışıyorum açılan her kapı da hem bir umut hem bir yıkım yaşıyorum. Ama aslında buradan çıkış yok, yerimde sayıyorum:)
Neyse bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Derdi veren dermanını da verecek elbet. ;)


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 26-Haziran-2013 Saat 14:32
Uff başım döndü vallahi, bademcik taşı blogunu baştan sona okudum nerdeyse:)Aslında bu iki forumu birleştirsek süper olabilir:) orada da çare arayan, araştıran bu hastalıktan muzdarip çok arkadaşımız var. Neyse blogda Kendini tekrar eden çok bilgi var ben size özetleyeyim;

*Bademcik taşı yüzünden ameliyat olup ta kokudan kurtulanlar var ama bir kaç yıl sonra tekrar edenler de var. Peki bunun nedeni nedir??
1) Bademcik dokusu yerinden tam kazınmadıysa kalan doku tekrar bir bakteri yuvası oluşturup tonsilleri meydana getiriyor. Bu yüzden bademcik ameliyatı olacaksakda iyi araştırıp çok iyi bir doktora olmamız lazım.
2) Bademcikler dil kökünde, boğazın aşağı kısmına doğru ve östaki borusu yakınlarında da bulunabiliyormuş. Hatta bir tanesi dil kökünde ki bademciği de aldırmış.
3) Sorun bademcik taşı değil. Ama şöyle; Eğer bademcik taşı oluşmadığı halde koku geçmediyse demek ki sorun burada değil başka bir bölge de.

*Bademcik ameliyatı olduğuna şükreden de var, pişman olanda. Yaş ilerledikçe tedavi olma süresi uzun sürüyormuş ve çok ağrılı geçiyormuş. Ama genel de tavsiye ediyorlar. Çünkü bir kaç yıl bile kokusuz geçse 10 gün ağrı çekmeye razıyız diyorlar:)

* Forumda bir pratisyen hekim bademcik ameliyatını kesinlikle önermeyip şu tavsiyelerde bulunmuş;
1) İğnesiz şırınga ile bademcik taşlarını temizleme. Yani tazyikli su sistemi. Kendiliğinden düşüyormuş bu şekilde. Ya da kulak pamuğunu oksijenli suya batırıp temizleme işlemini tavsiye ediyor. Yalniz forumda bunu yapanlar sonradan ceplerin daha çok esnediğini ve her gün bunu yapmaktan bıktıklarını ve kanatıp zarar verdiklerini söylüyorlar.
2)Braun professional care 850 DLX oxyjet diye bir set varmış. Tazyikli su ile bademcikte ki taşları düşürüyormuş.
3)Tuzlu su gargarası ile yada bademciğin üzerine biraz tuz koymada taşların düşmesine ve kokunun kaybolmasına yardımcı oluyormuş.
4) Defne yağı. 1 çay bardağı ılık suya 4 damla damlatın, iyice karıştırın. Ağzınız da iyice gargara yapın ve yutun. Ayrıca 1-2 damla defne yaprağını haricen boğazınıza, sağ ve sol yanlarına sürün. Günde bir kaç defa yapabilirsiniz.

*500 mg' lik macrol diye bir antibiyotik varmış. Bir arkadaşa doktor vermiş. Tonsilleri yok ediyormuş. Bu antibiyotiği kullanan arkadaş kokunun ve tonsillerin gittiğini yazmış ama sonra ki süreçte tekrar edip etmediğini yazmamış.

*Bir arkadaş ünv. hastanesinde bir profesörle görüşmüş. Bademcik taşları reflüden gelebilir demiş. Mideden gelen asit bademciklerin cepli hale gelmesine neden oluyormuş yani reflüyü halletmeden bademcikler alınsa bile tekrar oluşuyormuş.

*Bir de aktinomikoz actinomyces cinsi gram pozitif anaerobik bir bakteri varmış. İnsanın ağız içi mukozasında, çürük dişlerde ve bademciklerde bulunurmuş. Enfeksiyon genelde ağız, yutak, burun, dudak ve tükürük bezlerine ve ender olarakta akciğer ve bağırsak gibi derin bölgelere yerleşirmiş. Ve bu bakteri enfeksiyon bölgesinde kronik bir iltihap süreci başlatırmış. Daha sonra doku içinde oluşan sert kütleler yumusayarak ülser halinde dışarı atılırmış. Bunlara pratikte sülfür tanecikleri denirmiş ve bu da koku yaparmış. Yanni bademcikleri aldıracak arkadaşlar önce dokudan örnek aldırıp patolojiye gönderilmesini istesinler. Eğer aktinomices kolonisi çıkarsa o doku koku yapıyordur ve tek çare alınması gerektir.
Mantıklı çünkü benim bademciklerinden sürekli sorun yaşayan bir arkadaşım vardı. Bir kere hasta olduğunda bademciklerini çok net görmüştüm üzerinde kocaman beyaz tabakalar vardı o zaman adını bilmiyordum ama şimdi tonsiller olduğunu biliyorum. Her neyse ama ağzı kokmuyordu. Demek ki taşlar da herkeste koku sebebi olmayabilir. Bu yüzden pataloji mantıklı.

* Bir de bu ameliyatta en önemlisi dokunun tamamen çıkarılması değilse kalan doku tekrar taşlar meydana getiriyor. Ve tekrar kokuya geri dönüyorsunuz. Aman dikkat bu noktaya!!!!!!Mesajı Yazan: nyse_o
Mesaj Tarihi: 26-Haziran-2013 Saat 18:15
hala bademcik taşı arıyorum bulamadım ama tomografi sonucu diyorki nazal septum sağa deviyedir. kemik supur mevcuttur. bilateral orta konkalarda konka bülloza izlendi. bunların sonucunda netten baktım ağız kuruluğu geniz akıntısı sık şekilde sinüzit rahatsızlığı.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 27-Haziran-2013 Saat 12:44
Evet bende bulamadım daha doğrusu ben bademciklerimi göremiyorum. Kalem fenerle iyice arkaya doğru bakmaya çalışıyorum ama olmuyor. Anlamadım ki benim bademciklerim mi çok geride. Ama ağız yapım küçük, hatta dün bakarken dedim ben bademcik ameliyatı olsam doktor buradan bademcikleri nasıl çıkarır acaba:):)

Neyse en son nerede kalmıştık, hım evet kudret narı. 4 gündür kullanıyorum maalesef ağız kokusuna hiç etkisi olmadı. Ama mide ve bağırsaklara iyi geldiği kesin. Ben de bağırsak mantarı olduğunu düşünüyordum ki kudret narı işe yaradığına göre kuvvetle muhtemel bağırsaklarda bir sıkıntı var. Çünkü midemle ilgili bir problemim yok çok şükür. h.pylori vardı helipak kullandım tedavi edilmiştir heralde. Netice de artık tamamen kbb a yoğunlaşacağım. Deviasyon, bademcik vs. Artık ne ameliyatı olmam gerekiyorsa uğraşacağım. Bu arada tuzlu suyla gargarayı denedim bugün güzel temizlik sağlıyor ve kokuyu bayağı azaltıyor. Şimdi artık limonlu suya tuzlu su takviyesi yapıyorum:) Buda beni bayağı idare ediyor. Ben yapamıyorum ama eğer yapabilen varsa tuzlu suyu tam bademciklerin üzerine sıkmayı yada tuzu orada bekletmeyi denesin. Eğer taş varsa bademciklerde çok etkisi olacağına inanıyorum.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 27-Haziran-2013 Saat 12:53
Aslında hepimizin bir çok hastalığı var ama bu kokunun kaynağı olmayabilir. Misal sinüzit vardır evet ama koku yapan bu hastalık değildir. Bu yüzden bütün bu rahatsızlıkları tek tek tedavi etmedikçe doğru sonuca ulaşamayacağız sanırım.
neyse_o : bademcik taşı için bir doktora görün o sana olup olmadığı hakkında kesin bir şey söyler. Bir de sende deviasyon var doktor ameliyat olman konusunda bir şey söyledi mi?? Belki deviasyon ameliyatı olunca %80-90 ihtimalle azaltırsın kokuyu. Bana gerek yok demişlerdi ama ben bir kaç doktora daha gideceğim emin olmak için.


Mesajı Yazan: nyse_o
Mesaj Tarihi: 27-Haziran-2013 Saat 15:35
doktora sonucu gösteremedim henüz :D haftaya göstericem muhtemelen ameliyat olmana gerek yok dicek bu sonuçları başkasına götürücem özel doktora o ol der kesin:D ne kaybederimki en azından aklıma takılmaz. ameliyatta ısrarcı olucam. bademcikleride aldırabilirim senin yazını okumuştum çok iyi açıklamışsın teşekkürler.onuda aldırıcam sonra 20 lik leri çektirim. gene geçmezse mideye yönelicem oda olmazsa amannnnnn beni begenen begenmiş gargaralarla sakızlarla yaşarım artık. daha napıyım :D


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 03-Temmuz-2013 Saat 15:55
Bu nasıl birşeydir ya.. Kudret narı da artık işe yaramıyor:( Artık bütün tedavilere şüpheyle bakar oldum. İster cerrahi olsun ister bitkisel. İlk zamanlar mükemmel sonra bünye mi alışıyor ne oluyor bilemiyorum etkisini yitiriyor. Bir limonlu suyum tuzlu suyum vardı artık onlar da elimden gidiyor:( Halbuki bir ömür bu geçici çözümler ile yaşamaya razıydım ama artık kesin çözüm istiyorum!!!


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 03-Temmuz-2013 Saat 17:52
Bademcik temizliği için şöyle bir ürün önermişler: " Waterpik Ultra Kablosuz Su Jet WP450 " tırnak içindeki yazıyı kopyala - yapıştır yapıp googleda aratırsanız resimlerini görürsünüz. Google çeviri yoluyla okudum, aslında diş ipinin yerini tutuyor. Diş ipinden üç kat yararlıymış. Anladığım kadarıyla, çalışma mantığı şırıngayla bademciğe su sıkmaya benziyor.

İşe yarayan her üründe olduğu gibi Türkiye'de yok tabii. Diş ipinden üç kat yararlı olmasını bırakın, onun yerini tutsa bile yeter. Kürdanlı ipler var ama bu cihaz çok daha pratik görünüyor. Belki İstanbul'da bulunur, bademcik ameliyatından önce denenebilir. Diş fırçalarken, bir de bu cihazı kullanırız, bademcikler de temizlenmiş olur.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 04-Temmuz-2013 Saat 11:57
Adanalı bu ürüne benzer bir ürün türkiye de var. Ben bademcik taşı ile ilgili aktardığım yazıda söylemiştim. Tekrar yazayım ismini;Braun professional care 850 DLX oxyjet.. Netten de baktım türkiye den sipariş edebiliyorsunuz. Yalnız fiyatı 200 tl civarında. Onun yerine tam tazyikli su sistemi olmasa da şırıngada iş görür kanaatindeyim:)


Mesajı Yazan: evian
Mesaj Tarihi: 04-Temmuz-2013 Saat 20:42
yahu birakin bunlari yazik okadar paraya bademcik problemleriniz var sa amoxisilline kullanin on gune ne magma kalir nede birsey !!!!


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 05-Temmuz-2013 Saat 09:41
İyi de amoxisilin bir antibiyotik. Sürekli antibiyotik mi kullanacağız. Biz zaten antibiyotikten kaçmak için alternatif çözümler bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca diyelim kullandık magmalar geçti zannediyormusun ki bir daha oluşmayacak?? % 99 tekrar oluşacak sonra tekrar antibiyotik mi kullanacağız. En azından sağlıklı bir şekilde sürekli düşürürsek bizi bir şekilde idare eder.


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 05-Temmuz-2013 Saat 18:51
Antibiyotik hiçbir işe yaramaz. Magma dediğimiz şey yediğimiz yemeklerin vs birikmesiyle oluşuyor. Bademcik iltihabı da bademcik taşına benziyor onunla karıştırmayın. Resim adresi de koyardım ama o resimlere bakmayı midem kaldırmıyor. Niye bilmiyorum ama magma resimlerine bakmak çok midemi bulandırıyor. Bende de magma çıkıyor, internette çok daha iğrenç resimlere baktım ama nedense magma resimlerine çok fazla
bakamıyorum.


Mesajı Yazan: evian
Mesaj Tarihi: 05-Temmuz-2013 Saat 19:55
tekrarlarsa andikap bademcikleri aldirmak lazim kuzenim uc sene bu derrtle ugrasti omeprazol kullandi mideyi korumak iin amoxisilinde dejestif yollari icin kullandi aylardir sorun tekrarlamadi


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 13-Temmuz-2013 Saat 16:24
Bir kaç gün önce kollarımda ensemde kızarıklıklar çıktı doktora gittim mantar dedi. Antifungal bir hap verdi ve bağırsak şikayetlerim çok çok azaldı. Buradan kesinlikle bağırsaklarımda mantar olduğu yorumunu çıkardım ama kokuda hiç bir değişme olmadı. Demek ki dedim kokuya neden olan bağırsak mantarı değil. Yani kendimce bu hastalığı tam tedavi olmadan eledim:)
Bu arada Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun inşaAllah. Çok güzel bir aydayız ama en çokta bizim için zor. İnsanlar açlıktan susuzluktan yakınıyor ve ben gülüyorum. Hiçbiri umurumda değil yeter ki şu koku olmasa yada açlıktan illa ki olacak en azından az olsa hepsine razıyım. Rabbim duaların kabul olduğu bu aylar hürmetine hepimize en kısa zamanda şifa versin. Hayırlı Ramazanlar.


Mesajı Yazan: Mehmet
Mesaj Tarihi: 14-Temmuz-2013 Saat 18:58
Aynen öyle. Ağız kokusu iyice katlanılmaz oluyor bu ayda. Hele bir de benim gibi insanlar ile yüz yüze olmak zorunda olduğunuz bir iş de çalışıyorsanız... Allah yardımcımız olsun.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 16-Ağustos-2013 Saat 11:19
Biz bu kokudan kurtulma çabası verirken hayat olabildiğince hızla devam ediyor. Ölümler, düğünler, sevinçler, üzüntüler vs. İşte bende bu yaşam sürecinde hayatımın en önemli safhalarından birine adım attım. Bu hastalıktan kurtulmayı beklemek istemedim. Ama hayatımın belki de en güzel günleri zehir oldu. Söz telaşı içinde sürekli insanlardan kaçmak, bir kaç kelime bir şey bile konuşamamak, insanların bunu anlayıp açıkça yüzüme söyleyememesi ama yüz hallerinden anlamam vs vs. Ne yaptıysam maskeleyemedim stresten gerginlikten midir bilemiyorum limonlu sular tuzlu sular hiçbiri etki etmedi en sonunda nidazol kullandım ki normalde direkt keser. Ya hakikaten stres vs etkiler artırdığından pek işe yaramadı yada ben paranoyak oldum koku yoksa da var zannettim. Moralim çok bozuk, hiç keyfim yok. Daha önce bu kokudan çok utandığım yerler olmuştu ama hayatımda hiç bu kadar yerin dibine girdiğimi hatırlamıyorum. Yanlış anlamayın umutsuz değilim uğraşmaya devam edeceğim ve bir gün kurtulma düşüncesindeyim ama sadece moral olarak çöktüm bu aralar, kendimi çok yalnız hissettim, sizlerle paylaşmak istedim yoksa hepimiz bir gün bu hastalığın tutsaklığından kurtulacağız insaAllah.


Mesajı Yazan: Helicobacter
Mesaj Tarihi: 16-Ağustos-2013 Saat 15:33
evlilik teklifi alıp değerlendirememiş bir erkek olarak seni anlıyorum. evlenme teklifinin yanında tanışma, görüşme isteklerini saymıyorum. bu konuda anca ve anca birbirimizi, bizler anlayabiliriz. en kötüsü de iyileşme konusunda bi ümüdümüzün olmaması. çoğumuz daha teşhisi bile koyamamışken, tedavinin nerde ve nasıl olacağı konusunda fikrimiz yok.
en azından bu konuda yanlız değilsin. hapise düşmüş adama derler ya, Allah kurtasın. inşallah bizi de kurtarır çünkü özgür hayatta hapis gibiyiz.
herkese sağlıklı günler...


Mesajı Yazan: nyse_o
Mesaj Tarihi: 16-Ağustos-2013 Saat 22:33
Öncelikle seni çok iyi anlıyoruz. Çünkü o söz aşamasında bende ne yapacağımı düşünüyorum. Sadece bence nidazol içtiğinde bile faydasını görmedim diyosan. bence dediğin gibi paranoyaklaştın.strese girdin. ben bir yerde yazmıştım biz bu hastalıktan kurtulsak bile hala kendimizi hasta sanıcaz çünkü piskolojimiz bozuldu. benimde önümde 3 iş imkanı var 1. bankanın iyi bir posizyonu 2. kötü pozisyon 3. süde memur ama ne memuru mahkumlarla olcaksın nedemek istediğimi anlamışsınızdır. ve ben 3. seçiyorum şuanda çünkü sürekli konuşmak zorunda olmayacagın bir iş normalde asla seçmezdim okadar oku ne ol:( Şifa birgün kurtulcaz gerçekten oksijenli suyu denedinmi hiç ayrıca yanlız değilsin kendini yanlız hissetme.hep ya bi çare bulsam burda paylaşsam birilerini mutlu etsem ya bunu çok istiyorum. AYRICA SEN DAHA DİK DURMALISIN BEN MESALA SENİN YAZILARINI HEP DİKKATE ALMIŞIMDIR ÇABALARIN GÜÇ VERMİŞTİR BİZE BİR arkadaşımız şekeri kolayı hamurları çıkarın hayatınızdan diye yazı yazmıştı ben şuanda onu uyguluyorum dilimdeki beyazlık gitti gerçekten koku gitti mi gitmedi sanırım. ama en azından bir adım oldu. Bak buğün arkadaşımla yolculuk yapıyoduk konuşunca ben bazen böyle bişeyi koklarız ya öle hareket yapıyodu bazen burnunu kaşıyodu bende o anda herşeyi ağızkokusuna bağladım tribe girdim resmen. bir tane sakız attım hiç konuşmadım belli bir süre izledim aynı hareketleri tekrar yapıyodu. yani burdada sende benim gibi herşeyi oraya çekiyosun. Her yapılan hareketi oraya çekiyoruz bence sözdede etkilendin sakin ol biraz daha.


Mesajı Yazan: Mehmet
Mesaj Tarihi: 17-Ağustos-2013 Saat 13:10
Okisjenli suyla ilgili bir bilgi vereyim. 3 marka denedim; 1. kullandığım kokuyu 7-10 saat arası kesti, 2. si 1 saat bile sürmedi (plastik şişedeydi) 3. sü 2-3 saat kesiyor o da cam şişede. Marka ismini unuttum. 1. olanın markasını bulup yazacağım ki ondan kullanın.


Mesajı Yazan: evian
Mesaj Tarihi: 17-Ağustos-2013 Saat 16:01
senelerdir doktor doktor geziyordum dun ilk defa bir kulak bogaz buruncu teshis koydu !!! burnumda sol maximilerde sinuzit buna bagli inflammation mucus bu salgi geniz akintisi ile katilasma ve ben yapiskan bu akintiyi temizlemeye calistikça iritasyon yapiormusum buna bagli olarak genzim ve dil kokum iritasyona ugramis çaresi ise aylarca ilaç kullanicam vede sprey çunki kronige cevirmis


Mesajı Yazan: Mehmet
Mesaj Tarihi: 19-Ağustos-2013 Saat 09:52
Teşhis koyabilmesi için ne yaptı. Film çektirdin mi?


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 19-Ağustos-2013 Saat 12:37
O kadar teşekkür ederim ki size bana güç verdiniz. helicobacter, neyse_o desteğiniz için size minnettarım. Söyledikleriniz beni manen tedavi etti resmen. Yalnız olmadığımı bir kez daha anladım. Burada sizlerle beraber olmak, forumu sürekli ziyaret etmek bile gerçekten yetiyor. Kendime geldim artık paranoyaklık yapmayacağım çok çaba göstereceğim belki maskelemek için ama daha güçlü olacağım eskisi gibi. İyi ki varsınız cidden...

Oksijenli suya gelince hiç denemedim daha önce sadece oxifresh gargarayı kullanmıştım işe yaramamıştı. Ama oksijenli su alıp deneyeceğim hemen, inşaAllah mehmet arkadaşımın dediği gibi 7-8 saat keser şu anda bu bile fazlasıyla yeter bana.

Ayrıca evian teşhis konduğuna çok sevindim. Doğru teşhistir umarım ki öyle görünüyor. İlaç tedavinin ardından güzel haberler alırız inşaAllah senden.


Mesajı Yazan: Helicobacter
Mesaj Tarihi: 19-Ağustos-2013 Saat 18:49
şifa rica ederim.
bu arada evian ve adanalı ciddi bie şekilde bu işin peşinde gittiler gördüğüm kadarıyla. adanalı son durum hakkında neler söyleyebilirsin. herhangi bi gelişme ya da yaptırdığın herhangi bi tetkik var mı?


Mesajı Yazan: evian
Mesaj Tarihi: 19-Ağustos-2013 Saat 21:12
filmmi :) kardes irm ,scaner ve radyoloji yapildi akcigerlerime,burnuma bogazima 15 den fazla rinoskopi bademcik ameliyati,dort gomuk dis ameliyati bir deviasyon ameliyati dort ultrason bes mukos testi iki halibact testi bir fibroskopi mideye defalarca kan testi ve idrar testi diski testi onlarca kbb doktoru bir okadar jeneralist stomotolog mideci cigerci baska onlarca doktor uc bolgede en buyuk ozel hastane paris american hopital dahil adam mucize gibi burnuma bir bakti solda sinuzit var iltihapli mukos goneriyo bogazina konkanda buyume var katilasmis ve yapiskan oldugu için cikarmak icin zorlayarak irritasyon olmus kroniklesmis dedi acayip aletlerle bakti burnuma bogaima dil kokume EEEEE dedirtti AAA dedirtti sana mucize lazim degil hemen kurtulamassin ama bir kaç aya kesin cozeriz dedi


Mesajı Yazan: Helicobacter
Mesaj Tarihi: 20-Ağustos-2013 Saat 07:44
evian; bir umut ışının belirmesine sevindim, teşhis konulduysa gerisi gelir. sorun şimdilik KBB olarak görünüyor. ben de yukarıda bahsettiklerini bi KBB uzmanına danışmak istiyorum. elimdeki tomografi verilerileri yardımcı olur mu acaba göreceğiz. özellikle "git şu testi yaptır" diyebileceğin bi test var mı?


Mesajı Yazan: evian
Mesaj Tarihi: 20-Ağustos-2013 Saat 11:32
helicobacter;tesekkur ederim iyi niyetin için !tomografi elbette yardimci olur,turkiyede rutin muayene nasil gerçeklestiriliyor bilmiyorum.burda gidince direct incecik bir camera ile burun deliklerinden girip ta dil arkasina kadar bakiyorlar,konka buyumesi,enfecte olmus maximilerleri falan goruyolar geniz akintisini tahris olmus bolgeyi falan ,scanerde ve tomografide kemik egriligi veya kati bir kutlelesme araniyor yuzde yuz saglikli sonuç alamayiz bu yuzden rinoskopie sart !


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 20-Ağustos-2013 Saat 12:35
Evian farkında mısın bilemiyorum ama şu anda hepimiz için odak noktası oldun. Forumda yıllardır uğraş veren ve gerekli gereksiz, adını yeni duyduğumuz tetkikleri yaptıran bir tek seni gördüm. Rinoskopi mesela... İlk randevumda bunu talep edeceğim belki elle tutulur bir sonuç çıkar. İnşaAllah doktorunun dediği gibi bir kaç aya kesin çözülür bu durum. Biz de bu hastalıktan kurtulma adına yeniden heyecanlanırız:)Ha neticeyi geç de alabilirsin alamayadabilirsin her sonuca hazırlıklıyız zaten yıllardır, o zaman da pes etmeden kaldığımız yerden devam ederiz elbette.


Mesajı Yazan: nyse_o
Mesaj Tarihi: 20-Ağustos-2013 Saat 22:59
öNCELİKLE rica ederim şifa. ve evian çok sevindim adına inşllah iyi bir sonuç çıkar. Bizede umut işığı olursun dualaramız seninle.


Mesajı Yazan: 01adanalı
Mesaj Tarihi: 20-Ağustos-2013 Saat 23:09
arkadaşlar ağız kokum devamlı var hani şöyle düşünüyorum bir kaç forumdada görmüştüm midede olsa sorun sürekli olmazmış ara ara olurmuş.benimki sürekli bunu hani endoskopi yaptırmadan bilemeyiz tabikide ama mantıklı geliyor.yaşım 17 o yüzden yaptıramıyorum endoskopi.Sıradaki dişler ağız içi bakım sizde bilirsiniz bizim dişlerimiz nasıl olur bu hastalık yüzünden geçtik onuda :) tomografide sinuzitte yokmuş eledik :) Burnumda kemik eğriliği var konkalarım şişmi bilmiyorum.Bu aralar gittiğim 2 KBB doktoruda alerjik rinitin var diyip bir burun spreyi bir boğaz spreyi birde alerji ilacı yazıp gonderdıler ki bende aldım kullanmaya devam ediyorum hani azalma olmadığını düşünüyorum ki son doktor dediki bu alerji tedavileri 1 yıl bile sürebilir zaman geçtikçe bu ilaçları kullanınca azalır dedi bilemiyorum.Son olarak burnumda kemik eğriliği var hani doktorda söyledi.Ben tek taraflı nefes alıyorum burnumdan.Ayrıca benim bu kemik eğriliği çocukluğumdan beri var ve benim hiç burun akıntım olmaz taa çocukluğumdan beri.Bu kafamı çok karıştırıyor ne yapmam lazım ben adanada çok samimi bir KBB doktoru ile tanıştım her gittiğimde çok samimi çok sıcak davranıyor.O zamana bırak diyor fakat okul başlayacak ayrıca dershane koku ile rahat yaşayamıyorum.Dilimdede özellikle sabahları çok ama çok yoğun pas oluyor hani akşam vaktide oluyor ama sabahki kadar değil.Yarın KBB doktoruna gideceğim inşallah


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 21-Ağustos-2013 Saat 12:02
Arkadaşlar bu oksijenli suyu nasıl kullanacağım. Kullanmadan biraz araştırdım oksijenli suyu sulandırarak kullanmamız gerektiğinden aksi takdirde zararları olabileceği söyleniyor. Hele ki saf halde yutulursa direkt bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini önemle vurgulanıyor. Bir de Oksijenli Suyun ağız gargarası olarak sık kullanılmaması gerektiği Aksi takdirde dilin üzerindeki tad almaya yarayan iri kabartılı çıkıntıların (papilaların) büyümesine neden olacağı söyleniyor.
Kullanan arkadaşlar nasıl kullandı hangi oranda sulandırdı yada sulandırmadan kullandığında sorun yaşadı mı?? bana en kısa zamanda yazabilirse çok sevinirim. Teşekkür ederim.


Mesajı Yazan: aydinmur
Mesaj Tarihi: 21-Ağustos-2013 Saat 12:12
%3 lük solüsyon en çok 1-2 hafta kullanılır. Uzun süre veya konsantre kullanılırsa kanser yapıcıdır.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 23-Ağustos-2013 Saat 10:30
Dün akşam enteresan bir şey fark ettim ve sadece paylaşmak istedim. Ağlayınca ağız kokum hiç kalmadı. Daha önce dikkat mi etmedim bilemiyorum ama zaten ağlayabilen biri de değilim. Allah kimseyi ağlatmasın ama Dün akşam 1 saat aralıksız ağladım ve kokunun diğer uyguladığım bütün yöntemlerde olmadığı kadar bittiğini fark ettim. Acaba burun ağlarken koku duyusunu yitiriyor mu diye düşündüm ama diğer kokuları alıyordum demek ki ağız kokum hakikaten sıfırda dedim. Bir de ağlarken burnumuz akıyor ya o da sinüsleri mi boşaltıyor acaba? Bilemiyorum gereksiz bir bağlantı da kurmuş olabilirim ama sadece paylaşmak istedim.


Mesajı Yazan: yeni_uye
Mesaj Tarihi: 23-Ağustos-2013 Saat 13:15
sifa kesinlikle dogru bir gozlem ayni seyi bne de yasiyorum ve daha once bi yerde daha okumustum. musrat hocam bir aciklamasi var mi?


Mesajı Yazan: aydinmur
Mesaj Tarihi: 23-Ağustos-2013 Saat 14:04
Göz yaşı koku organını ve çevresini yıkadığı için koku azalmış olabilir.
-MMesajı Yazan: king
Mesaj Tarihi: 23-Ağustos-2013 Saat 19:29
öyleyse size sinüs rinse kit önereyim:) bir deneyein burun içini ve sinüsleri yıkayıp temizliyor belki sizde faydası olur


Mesajı Yazan: çalıkuşu
Mesaj Tarihi: 24-Ağustos-2013 Saat 11:31
Aynı durum bendede söz konusu.2-3 ay önce yatmadan ağlamısdım hem o gece hemde dıger gun oglene kadar koku yok oldu.


Mesajı Yazan: Mehmet
Mesaj Tarihi: 24-Ağustos-2013 Saat 12:03
Sulandır önce hatta koyduğun oksijenli suyun 3 katı su koy, zaten az bir şey koyacaksın bardağa. Bu arada çok kullanma. 2-3 gün kullan ve bırak. Her ağız kokusunu yok eden şeyde olduğu gibi, sağlığa zararlı.


Mesajı Yazan: sifa
Mesaj Tarihi: 05-Eylül-2013 Saat 15:24
Geçen aklıma geldi bir soru sormak istedim. Murat Hocam siz bayağı bir süredir uğraşıyorsunuz bu konuyla ilgili, muayeneniz de var. Size gelen hastalardan kurtulan var mı hiç?? Kurtulduysa nasıl, ne şekilde?Hastalığı neydi ne yaptı da kurtuldu?? Ben sadece merak ettim. Forum dışında da bir çok insanın uğraştığına eminim. Hani kurtulan birilerinin olması bize umut veriyor da bu yüzden sorayım dedim.


Mesajı Yazan: aydinmur
Mesaj Tarihi: 06-Eylül-2013 Saat 17:00
Psikolojik olanlar asla iyileşmezler. Psikiyatrist randevusuna gitmezler. İyileşenler geçmişlerinden gizlenmek için bana geri dönmezler, söylemezler. ben kendisini sormak için telefonla aradığımda sonucu öğrenmiş olurum. Israr etsem bile foruma girip kendilerini belli etmek istemezler. Biliyorsunuz 2 tanesi ısrar ettiğim için foruma girip durumunu anlattı ve bir daha aramıza geri dönmedi. Üçüncü grup hasta ise tedavisine kendi bildikleri gibi devam etmek isteyenlerdir.

Bu gün bir delikanlı geldi.
<buraya yazdıklarımı sildim>

Velhasıl sizin anlayacağınız iyileşenler geçmişleri ile bütün ilişkilerini kopartmak eğilimindedir. Söylemezler bilmezsiniz.
-MSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat