AĞIZ ve NEFES KOKUSU

KANSER YAPAR MI?

HANGİ HASTALIKLARI

YAPAR?


Tip 1 ağız kokusunun başlıca gazları uçucu kükürtlü bileşikler (UKB) dir. En baskın olan gaz hidrojen sülfit (H2S) tir. H2S gazını koklayarak algılama sınırı insandan insana değişmekler birlikte 10 ppb den 700 ppb ye kadardır. Salya içinde 0.05 -0.1 ppm konsantrasyonda iken tat vermeye başlar (WHO, 1993). Sağlıklı bireylerde H2S konsantrasyonu en çok 1-2 ppm’e kadar çıkar (Springfield J, Suarez FL, 2000). Bizim toplumuzda 5-10 pm’e kadar yükselen H2S konsantrasyonları ölçülebilmektedir. Bu sayılar periodontal cep içerisinde 1000 ppm’e kadar yükselir. Bu konsnatrasyon fevkalade toksiktir. Organizma metilasyon ve demetilasyon ile bu H2S ten kurtulur (Levit MD, et al., 1999) (Levine J, 1998). Bu kaçış, ortamda metil sülfit ve dimetilsülfit oluşması demektir. Diğer hangi gazlarının neler olduğu bu sayfada anlatılmıştır

UKB ağızdaki dokulara temas ettiğinde şunları yapabilir:

ağız kokusu  Diş eti epitel hücresi ölmektedir (Tonzetich J, 1996)
ağız kokusu  Fagositik hücrelerde oksijen üretimini artırmaktadır. (Yaegaki K. 1995)
ağız kokusu  Hücre içinde pH azalmasına sebep olur
ağız kokusu  Periodontal hücrelerin göç etmesine engel olur, (Lancero H,1996)( Johnson PW,1999)( Kapila YL, 1998)( Lancero H,1996)
ağız kokusu  Fibronektin azalmasına sebep olur (Lancero H,2002)
ağız kokusu  Dokunun protein içeriği %25-35 azalır. Bu etki kalıcıdır. Daha sonra doku temiz bir ortama alınsa bile hücre normale dönmez. (Johnson PW, Ng W,1992) (Johnson P, Yaegaki K, 1996)
ağız kokusu  Dokuda kollajen sentezi %40 azalmaktadır ve hücrenin içinde yeni sentez edilmiş kollajen varsa parçalanıp bozulmaktadır. Hücre dışındaki kollajen ise 13 kat azalmaktadır. (Johnson P, Yaegaki K, 1996).
ağız kokusu  Proline transportunu %40-50 oranında engeller. (Johnson PW, 1992) (Johnson PW, 1992) (Bilgi: Proline isimli amino asit kollajen sentezinde rol alır)
ağız kokusu  Proteoglikanların peptit zincirlerini koparabilir (Ng W, Tonzetich J., 1984), (Johnson PW, 1985) (Johnson PW, 1992),
ağız kokusu  Tip III kollajen için mRNA sentezi transkripsiyonu engellenir. (Johnson P, 1996),
ağız kokusu  Tip IV kollajen yapımını geciktirir,
ağız kokusu  Yara iyileşmesini geciktirir (Yaegaki K. 1995).
ağız kokusu  Diş eti fibroblastlarının DNA sentezinde %44.1 oranında azalmaya sebep olur. (Johnson PW, Ng W,1992)
ağız kokusu  Fibroblastların apoptozuna (intihar etmesine) sebep olur. (Yaegaki K, et al. 2008).
ağız kokusu  İnflamasyonu azdıran bir sitokin olan IL-1 in miktarını artırır. Ortamda LPS var iken bu artış daha da fazla olur. (Ratkay LG, 1991).
ağız kokusu  Prostoglandin E (PGE) artışına sebep olmaktadır (Ratkay LG,, 1991)
ağız kokusu  Hücrelerin Ras sinyal aktarımını bozar, bu durumda hücrelerin şekli değişir. (Maruta H,1999)
ağız kokusu  Hücreler daha yuvarlak, ve kısa olmaktadır, (Brunette DM, et al., 1996),
ağız kokusu  Kemik rezorpsiyon işareti olan cAMP seviyesinde artış tespit edilmiştir.
ağız kokusu  Katepsin-B enzimini artırmaktadır. (Ratkay LG,, 1991)
ağız kokusu  Periodontal hastalığa sebep olur  (Yaegaki K, 1992)
ağız kokusu  Mukozasında geçirgenliğini %~60-105 oranında artırmaktadır.  (Ng W, Tonzetich J., 1984), LPS geçirgenliği 2-3 katı, prostoglandin geçirgenliğini %66 oranında artmaktadır (Tonzetich J., 1996)
ağız kokusu  P. gingivalis ‘in ekstra selüler vezikül (kese) lerinin protein sindirebilme özelliklerini artırmaktadır. (Tonzetich J., 1996)
agiz-kokusu-kanser-yaparmi.jpg
Ağız kokusunun kanser yaptığını öne süren spekülatif bir iddia.


ağız kokusu  Biraz spekülatif bir yaklaşım olarak, madem UKB, genel olarak DNA hasarı yapıyor, permiabilite artırıyor, o halde neden ağızdaki H2S kanser yapmasın diye bir hipotez literatürde mevcuttur. (Yaegaki K, 2008) Bu hipotezin devamı olarak:
ağız kokusu  Oksidatif stresi artırdığı için kanserojendir.
ağız kokusu  Ras/MAPK (mitogen activated protein kinase) yolu üzerinden bir çok kanser türünü tetikler. (Deplancke B, 2003)
ağız kokusu  Caspase 3 enzimini indükler, seviyesinin yükselmesine sebep olur (Yaegaki K, et al. 2008). Bunun sonucunda insan diş eti hücrelerinde p21 gen ekspresyonu yaptırır ve apoptoza sebep olur.  (Takeuchi H, 2008)( Murata T, 2008)
ağız kokusu  Toksik oksijen radikallerini ortadan kaldıran süperoksit dismutas enzimini de engeller, böylece genomik DNA hasarına yardım eder. (Yaegaki K, 2008). Bu hasarın birden fazla mekanizması vardır, bu DNA hasarı kromozomal stabilizasyonu bozduğu için mutajenik ve kanserojeniktir. (Matias S, 2006) apoptoza sebep olması kanserojenitesini destekleyen bir özelliktir. (Yang GD, 2007) Diğer yandan, oksijen radikallerinin yükselmesi oksidatif strese sebep olur. Bu durum kanseri hazırlar (Yaegaki K, et al. 2008).
ağız kokusu  Cytochrome c oxidase enzimi mitekondriyumlarda solunum sırasında kullanılan anahtar bir enzimdir. UKB, cytochrome c oxidase inhibisyonu yapar böylece ATP üretimi azalır.  (Dorman DC, 2002).
ağız kokusu  Fare deneyleri kalın bağırsakta birikebilecek H2S gazının ülseratif kolit ve kolon kanseri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. (Roediger WE, 2993) (Pitcher MC, 1996).
             Bu ilişkinin bir benzeri ağızdaki H2S ve ağız kanserleri arasında kurulmak istenmektedir.Ağız kokusunun kanser yaptığı kesin değildir. Akla yatkın da değildir.


ÇİNKO KLORİT NE YAPAR?

top-donen.gif  Enteresandır ki, mukozaya %0.22 çinko klorit (ZnCl2) uygulandığında sadece UKB kaybolmakla kalmaz ayni zamanda mukozanın geçirgenliği de normale döner. Ayrıca ZnCl2, hem bakteri vezikülleri tarafından hem de metil merkaptan tarafından tip I kollajen yıkımını engellemektedir (Tonzetich J, 1996) .
top-donen.gif  Çinko sadece kokuyu engellemekle kalmaz ayni zamanda mukozanın geçirgenlik bariyerini de korur. (Johnson PW, Tonzetich J., 1985) (Johnson PW, 1992)
top-donen.gif  Üstelik P.gingivalis’in veziküllerini ve metil merkaptanın tip I kollajen üzerindeki yıkıcı etkisini de engellemektedir. (Tonzetich J, 1996) .

top-donen.gif  Çinko klorit sadece koku giderici değil ayni zamanda mukoza bariyerinin sağlam kalmasını sağlayan bir maddedir. Ayrıca iddia edilen ağız kokusunun kanser yapabileceği hipotezinin ilacı gibi görünmektedir.

Kanserli hastalarda ağız kokusu

Ağız ve nefes kokusu ölçüm muayenehanesi   

Hakkımda bilgiler

Ana sayfa

Bu siteden alıntı yaparsanız kaynak belirtmeyi unutmayınız.
Buradaki bilgiler destek sağlamak içindir. Muayene, tanı ve teşhis yerine geçmez.